Rating company

What is the value of your business?

What exactly do you know about the valuation of your business? Many business owners are busy with the day-to-day business, the day-to-day operation. They have no idea what the enterprise value is. Steering for enterprise value is one most important thing you can do as an entrepreneur.

Next Steps makes a good rating

The most important thing is that you yourself are ready to sell your business. This is difficult, because a business is never completely finished. With a good plan and reliable advice, we ensure a successful sale of your business. We ensure that the business sale ultimately leads to new opportunities.

You can calculate an initial estimate of the value of your business yourself with the online tool:

Calculate enterprise value directly

Selling a business - Buying a business - Financing

Valuation methods

We work with different types of valuations: from concise to very comprehensive. Valuation of the company is about the cash flows in the future, the EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.

In advance, we consult with you on what is appropriate for your business. You will receive from Next Steps a concise summary with all relevant information from the valuation: concrete and practically usable.

The value of a company is determined by many factors, such as scalability, a unique market position or patents a company holds. With these companies, mostly from the High Technology, Lifescience & Technology and Fintech sectors, valuation is done differently. Contact us for more information.

Are you ready to sell your business yourself? And is your business ready for sale? Or are points by which the value can be increased in the short term?

Test: is your business sales ready?

Veel gestelde vragen

Hier vind je enkele van de meest gestelde vragen over de waardering van je bedrijf. Heb jij verder nog vragen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen
Wat betekent bedrijfswaardering?

Bedrijfswaardering is het proces van het bepalen van de economische waarde van een bedrijf of onderneming. Bedrijfswaardering is een vak apart. Bij Next Steps helpen wij met de waardering van je bedrijf.

Waarom samenwerken met Next Steps?
  1. Wij geven een helder beeld over de mogelijke waardering van uw bedrijf.
  2. Wij geven inzicht geven in de huidige markt- en branchetrends die van invloed zijn op de waardering van het bedrijf.
  3. Wij helpen bij het identificeren van mogelijke rode vlaggen of aandachtspunten die een negatieve invloed hebben op de waarde van het bedrijf.
  4. Wij helpen bij het opstellen van de nodige financiële documenten en rapporten die nodig zijn voor een bedrijfswaardering.
  5. Wij begeleiden het onderhandelen over een eerlijke prijs en dealvoorwaarden.
  6. Wij geven tijdens het hele proces van de waardebepaling van het bedrijf emotionele steun en advies, want verkopen is een stressvolle en emotionele ervaring voor ondernemers.

Ondersteuning van ervaren professionals zoals die van Next Steps is belangrijk. Wij zorgen ervoor dat de waardebepaling van je bedrijf nauwkeurig en volledig is. Tevens zorgen wij dat je weloverwogen beslissingen neemt op basis van deze waardebepaling. Wij communiceren direct met de ondernemer. Samen met de ondernemer zorgt Next Steps voor een optimale waarde waarbij alle partijen een goed gevoel aan de transactie overhouden.

Wat betekent: op inkomsten gebaseerde bedrijfswaardering?

Deze methodologie richt zich op de verwachte toekomstige kasstromen van het bedrijf en het risico dat aan die kasstromen is verbonden. De meest gebruikelijke methoden binnen deze methodologie zijn Discounted Cash Flow (DCF) en kapitalisatie van winst. Bij Next Steps zijn wij bekend met alle methodologieën op dit gebied van bedrijfswaardering.

Wat betekent: op markt gebaseerde bedrijfswaardering?

Deze methode maakt gebruik van marktgegevens om de waardering van een bedrijf te schatten. Door het te vergelijken met vergelijkbare bedrijven die onlangs zijn verkocht is het een betrouwbare methode. De meest gebruikelijke methode van bedrijfswaardering binnen deze benadering is de richtlijn Naamloze Vennootschapsmethode. Wij helpen je graag met deze bedrijfswaardering.

Wat betekent: op activa gebaseerde bedrijfswaardering?

Deze methode richt zich op de intrinsieke waarde van het bedrijf. De intrinsieke waarde van een bedrijf wordt berekend door de passiva van de activa af te trekken. De meest gebruikelijke methode binnen deze benadering is de aangepaste boekwaardemethode. Bij Next Steps zijn wij meer dan bekend met deze manier van bedrijfswaardering.

Waarom zijn sterke financiële gegevens belangrijk voor je bedrijfswaardering?

Een bedrijf met sterke financiële gegevens heeft meer kans op een hogere waardering dan een bedrijf met zwakke financiële gegevens. Denk hierbij aan een gestage omzetgroei, gezonde winstmarges en beheersbare schulden. Ook trek je meer potentieel gegadeigden aan waardoor je wat te kiezen en te onderhandelen hebt.

Waarom is een unieke waardepropositie belangrijk bij bedrijfswaardering?

Een unieke waarde-propositie maakt een bedrijf aantrekkelijker voor investeerders en verhoogt de bedrijfswaardering. Voorbeelden van een unieke waarde-propositie zijn een gepatenteerd product of een gepatenteerde dienst, een sterk merk of een aanzienlijk marktaandeel.

Waarom is groeipotentieel belangrijk voor de waardebepaling bedrijf?

Een bedrijf dat het potentieel heeft voor aanzienlijke groei heeft meer kans om een hogere waardebepaling te behalen. Voorbeelden van groeipotentieel zijn: uitbreiding naar nieuwe markten, introductie van nieuwe producten of diensten, of gebruik van technologie om de efficiëntie te verhogen.

Waarom is het management belangrijk voor de bedrijfswaardering?

Een ervaren en capabel managementteam geeft investeerders vertrouwen. Tevens toont zo’n management potentieel voor succes op de lange termijn aan. Dit leidt tot een hogere waardering van het bedrijf.

Is een sterke positie in de sector belangrijk voor bedrijfswaardering?

Een bedrijf dat een sterke positie heeft binnen zijn sector heeft meer kans op een hogere waardebepaling. Je creëert een hogere bedrijfswaardering door bijvoorbeeld marktleider te zijn of een aanzienlijk concurrentievoordeel te behalen.

Is een strategische partnerschap belangrijk voor de waardebepaling?

Strategische partnerschappen met andere bedrijven of organisaties vergroten het marktaandeel van een bedrijf, de toegang tot middelen en de algehele bedrijfswaarde. Door het aangaan van strategische partnerschappen deel je elkaars publiek en middelen. Hierdoor word je nóg sterker en effectiever. Dit heeft effect op de waardebepaling van een bedrijf.

Is een goed ondernemingsbestuur belangrijk voor de waarde van een bedrijf?

Voorbeelden van goed bestuur zijn een sterke raad van bestuur en ethische handelspraktijken. Een goed ondernemingsbestuur laat zien dat een bedrijf zich inzet voor verantwoorde en duurzame groei. Deze facetten verhogen de waarde van een bedrijf.

Welke factoren zijn nog meer belangrijk bij de waardering van een bedrijf?

Het is vermeldenswaard dat het bereiken van een hoge bedrijfswaardering niet gegarandeerd is. Zelfs als een bedrijf alle factoren die normaal zijn voor een goede waardering in huis heeft. Uiteindelijk wordt de waardering van een bedrijf óók bepaald door andere factoren zoals:

  • De markt.
  • Externe factoren zoals economische omstandigheden.
  • Trends in de sector.

Het inwinnen van advies en ondersteuning van ervaren professionals zoals Next Steps vergroot de kans op het behalen van een hoge bedrijfswaardering. Wij identificeren verbeterpunten en ontwikkelen strategieën om je bedrijfswaarde te maximaliseren.

×